Proiect de Ordin pentru modificarea punctului 4 din anexa nr. 6 la Regulamentul privind atestarea persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare și întreținere a semințișurilor și plantațiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum și atestarea persoanelor fizice și juridice care efectuează proiectarea și/sau execută lucrări de îmbunătățiri funciare în domeniul silvic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1763/2015.

Data publicarii : 19 Oct 2023

Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de Ordin pentru modificarea punctului 4 din anexa nr. 6 la Regulamentul privind atestarea persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare și întreținere a semințișurilor și plantațiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum și atestarea persoanelor fizice și juridice care efectuează proiectarea și/sau execută lucrări de îmbunătățiri funciare în domeniul silvic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1763/2015.

Referat OMProiect OM

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în termen de 10 zile de la data publicării proiectului de act normativ pe pagina web a instituției menționate.

Persoana de contact este domnul ing. Claudiu Zaharescu, consilier, e-mail: claudiu.zaharescu@mmediu.ro.