Proiect de Ordin pentru aprobarea relocării unor cuiburi de barză (Ciconia ciconia) de pe raza Comunei Bod, județul Brașov

Data publicarii : 11 Oct 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, vă transmitem atașat, în vederea postării pe site-ul MMAP, la domeniul transparență decizională, spre consultare, proiectul de Ordin pentru aprobarea relocării unor cuiburi de barză (Ciconia ciconia) de pe raza Comunei Bod, județul Brașov

Proiect Ordin | Referat de aprobare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, pe site-ul  Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Persoane de contact: doamna Antonia OPRISAN, consilier, adresă de e-mail: antoaneta.oprisan@mmediu.ro.