Proiect de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii la Fondul pentru mediu aflaţi în procedura insolvenţei.

Data publicarii : 06 Oct 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii la Fondul pentru mediu aflaţi în procedura insolvenţei.

REFERAT DE APROBAREPROIECT OMANEXA NR. 1 PROCEDURA CESIUNE CREANTE

ANEXA NR. 2 ANUNTANEXA NR. 3 OFERTAANEXA NR. 4 DECIZIAANEXA NR. 5 ACORD DE PRINCIPIU 

ANEXA NR. 6 REFERAT APROBARE CONTRACT CESIUNEANEXA NR. 7 CONTRACTUL DE CESIUNE

Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe site a proiectului de act normativ, iar persoana de contact din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (Administrația Fondului pentru Mediu) este doamna Elena Solcan, adresă de e-mail: elena.solcan@afm.ro