Proiectul de ordin privind modificarea anexei nr.1 la Normele privind practicarea activității de pescuit pentru consumul familial în Rezervația Biosferei Delta Dunării aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor și ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 975/172/2010

Data publicarii : 04 Oct 2023

În vederea promovării proiectului de ordin privind modificarea anexei nr.1 la Normele privind practicarea activității de pescuit pentru consumul familial în Rezervația Biosferei Delta Dunării aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor și ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 975/172/2010,  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice pentru o perioadă de 10 de zile, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 52 / 2003 privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, proiectul de act normativ. Menționăm că observațiile/propunerile de modificare ale persoanelor interesate, pot fi transmise în termen de 10 zile de la data postării pe site.

Referat de aprobare O MMAP MADR

Persoana de contact din cadrul Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru primirea comentariilor și observațiilor este d-l Pasmangiu Ștefan, consilier în cadrul Direcției Generale Biodiversitate, tel.: 021.408.96.34, e-mail: stefan.pasmangiu@mmediu.ro