Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Strategiei pe Termen Lung a României pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Data publicarii : 27 Sep 2023

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Strategiei pe Termen Lung a României pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Nota de fundamentare precum și Anexa  aferentă proiectului de Hotărâre.

Proiect HG | Nota de fundamentare | Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii cu privire la prevederile proiectului de act normativ supus consultării publice, în scris, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, sau prin email la adresele: geta.nicodim@mmediu.ro; tudor.culic@mmediu.ro și ioana.sava@mmediu.ro în termen de 10 zile lucrătoare de la data postării documentelor pe site.