Hotărârea nr. 9 din 21 septembrie 2023 a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere

Data publicarii : 27 Sep 2023

Hotărârea nr. 9 din 21 septembrie 2023 a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere

  • Hotărârea nr. 9 din 21 septembrie 2023 a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere, anexată, în xerocopie, în conformitate cu dispoziţiile art. 19 alin (1) din Regulamentul privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1106/2018 cu modificările și completările ulterioare.

 

  • Lista operatorilor economici atestaţi pentru activitatea de exploatare forestieră, actualizată şi lista operatorilor economici cărora li s-a retras certificatul de atestare, actualizată, în conformitate cu dispoziţiile art. 17 din Hotărârea de Guvern nr. 715/2017 de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică.

Hot. 9 din 21 septembrie 2023 Situatia atestatelor anulate-septembrie 2023Atestate valabile-site-septembrie 2023