Proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 592/2017 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu

Data publicarii : 14 Sep 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 592/2017 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu.

Referat I Proiect modifcare ordin 592 2017

Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe site a proiectului de act normativ, iar persoana de contact din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (Administrația Fondului pentru Mediu) este domnul Bogdan Poenaru, adresă de e-mail: bogdan.poenaru@afm.ro