În data de 31.07.2023 Comisia Europeană a adoptat standardele europene de raportare asupra durabilității (ESRS) pentru a fi utilizate de către toate companiile care fac obiectul Directivei privind raportarea asupra durabilității corporative (CSRD).

Data publicarii : 05 Sep 2023

În data de 31.07.2023 Comisia Europeană a adoptat standardele europene de raportare asupra durabilității (ESRS) pentru a fi utilizate de către toate companiile care fac obiectul Directivei privind raportarea asupra durabilității corporative (CSRD). Acestea marchează un alt pas înainte în tranziția către o economie durabilă a UE. Actul Delegat se aplică de la 1 ianuarie 2024 pentru exercițiile financiare care încep la 1 ianuarie 2024 sau ulterior acesteia, este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre. Aplicarea sa va fi introdusă treptat pentru alte categorii de întreprinderi bazate pe abordarea etapizată prevăzută la articolul 5 a CSRD.

Documentul poate fi consultat la urmatorul link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=PI_COM:C(2023)5303.