Strategia Națională de Management al Riscului la Inundații pe termen mediu și lung

Data publicarii : 07 Jul 2023

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Direcția Generală Ape, cu sediul în Bulevardul Libertății, Nr.12, Sector 5, București, în calitate de titular al proiectului revizuit al „Strategiei Naționale de Management al Riscului Ia Inundații pe termen mediu și lung” anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru strategia mai sus menționată, conform Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe.

„ Primul draft al proiectului revizuit al „Strategiei Naționale de Management al Riscului la Inundații pe termen mediu și lung” poate fi consultat la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor din Calea Plevnei, nr. 46-48, sector 1, telefon: 0214089538, de luni până joi între orele 10:00 - 16:00 și vineri între orele 10:00 - 13:00 și pe www.mmediu.ro.

Comentariile și sugestiile publicului se primesc la sediul ministerului din Bulevardul Libertății, nr.12, sector 5, București, în termen de 18 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț și pe e-mail la adresa: directiainundatii@mmediu.ro.

Primul draft SEA

Varianta primului draft al Proiectului revizuit al Planului de implementare al Strategiei Naționale de Management al Riscului la Inundații pe termen mediu și lung (SNMRI), în vederea demarării procedurii SEA

Varianta primului draft al proiectului revizuit al Strategiei Naționale de Management al Riscului la Inundații pe termen mediu și lung în vederea demarării procedurii SEA