Publicarea pachetului de măsuri suplimentare privind finanțarea durabilă - 13 iunie 2023

Data publicarii : 26 Jun 2023

La data de 13 iunie 2023, Comisia Europeană a adoptat un pachet cu măsuri suplimentare pentru stimularea investițiilor în vederea valorificării și consolidării cadrului UE privind finanțarea durabilă. 

Pachetul de măsuri este disponibil la adresa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3192 și conține următoarele documente:
- Actul delegat privind taxonomia pentru obiectivele: folosirea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine; tranziția către o economie circulară; prevenirea și controlul poluării și protecția și refacerea biodiversității și a  ecosistemelor; 
- Modificări ale Actului delegat privind obligația furnizării de informații din Regulamentul privind taxonomia;
- Modificările aduse Actului delegat privind taxonomia climatică;
- Comunicarea: un cadru financiar durabil cu aplicabilitate practică;
- Document de lucru privind îmbunătățirea gradului de utilizare a taxonomiei UE și a finanțării durabile a UE în ansamblu;
- Recomandarea Comisiei privind facilitarea finanțării pentru tranziția către o economie durabilă;
- Anexă la recomandarea Comisiei privind facilitarea finanțării pentru tranziția către o economie durabilă;
- Comunicarea Comisiei privind interpretarea și punerea în aplicare a anumitor prevederi legale ale Regulamentului UE privind taxonomia și legături către Regulamentul privind divulgarea finanțelor durabile.

Vă rugăm să rețineți că actele delegate privind taxonomia și recomandarea Comisiei privind facilitarea finanțării pentru tranziția către o economie durabilă (cu anexa acesteia) au fost aprobate în principiu, dar adoptarea lor oficială în toate limbile oficiale va urma la sfârșitul acestei luni. Ulterior, actele delegate privind taxonomia vor fi transmise colegislatorilor pentru examinare.

De asemenea, pentru a veni în sprijinul factorilor interesați, Comisia Europeană a elaborat recent Ghidului utilizatorului taxonomiei UE, un document de orientare pentru nespecialiști, care este disponibil la următorul link: https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/.