Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine

Data publicarii : 26 May 2023

La data de 12 mai 2023, în a 14-a ediție a Catalogului pădurilor virgine și cvasivirgine este înscrisă o suprafață totală de 72.279,43 ha, din care 8.579,8 ha păduri virgine și 63.699,63 ha păduri cvasivirgine. Creșterea de 1202 ha se datorează avizării unui număr de 2 noi studii de identificare avizate și pe baza prevederilor unor noi amenajamente silvice. Pe site există și o dinamică pe ani a suprafețelor cuprinse în Catalog, care arată că în ultima perioadă suprafețele introduse au început să descrească, cauzată de faptul că acțiunea de identificare este aproate finalizată. În situația în care unele persoane consideră că mai există și alte păduri care corespund criteriilor și indicatorilor prevăzuți în Ordinul nr. 3397/2012, acestea sunt îndrumate să se adreseze unui elaborator competent, conform prevederilor Ordinului nr. 2525/2006 pentru a întocmi studii de identificare și de a le depune cât mai urgent la MMAP, în vederea avizării lor și a introducerii în Catalog a pădurilor identificate.

Catalog paduri virgine si cvasivirgine 12 mai 2023

Evolutie catalog pe ani

Shape catalog 2023