Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a îndeplinit toate jaloanele din PNRR aferente cererii de plată nr. 3

Data publicarii : 18 May 2023

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a îndeplinit toate jaloanele din Planul Național de Redresare și Reziliență aferente celei de-a treia cereri de plată care urmează să fie transmisă Comisiei de România.

Pentru îndeplinirea jalonului 22 din Componenta 2 din PNRR - Păduri și protecția biodiversității, Guvernul a aprobat în luna octombrie a anului trecut, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, HG-ul 1227/05.10.2022 privind Strategia Națională pentru Păduri 2030. Aceasta transpune în sectorul silvic din România Strategia Forestieră a Uniunii Europene.

Tot în cadrul Componentei 2 a fost realizat Jalonul 23 care prevede intrarea în vigoare a ordonanțelor ministeriale modificate de stabilire a normelor obligatorii pentru împădurire și reîmpădurire prevăzute în Strategia națională forestieră 2020-2030. În acest sens, au fost aprobate și publicate în Monitorul Oficial mai multe ordine de ministru:

- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor   nr. 2533 din 28 Septembrie 2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate și a Ghidului de bune practici privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate, publicat în Monitorul Oficial nr. 1000 din 14.10.2022;                                                                                                                -  Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor   nr. 2536 din 28 Septembrie 2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor și a Ghidului de bune practici privind amenajarea pădurilor, publicat în Monitorul Oficial nr.  0999 din 14.10.2022;                                                                                                                -  Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2537 din 28 Septembrie 2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind regenerarea pădurilor și efectuarea controlului anual al regenerărilor și a Ghidului de bune practici privind regenerarea pădurilor și efectuarea controlului anual al regenerărilor, publicat în Monitorul Oficial nr. 0995 din 13.10.2022;                                                                          -   Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2535 din 28 Septembrie 2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind alegerea și aplicarea tratamentelor și a Ghidului de bune practici privind alegerea și aplicarea tratamentelor, publicat în Monitorul Oficial nr. 0994 din 13.10. 2022:                                   

 -Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2534 din 28 Septembrie 2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind îngrijirea și conducerea arboretelor și a Ghidului de bune practici privind îngrijirea și conducerea arboretelor, publicat în Monitorul Oficial nr. 0989 din 12.10.2022.

Jalonul 43 aferent Componentei C3 din PNRR – Managementul deșeurilor, a fost îndeplinit prin Hotărârea de Guvern nr. 1172/21.09.2022 de aprobare a Strategiei Naționale de Economie Circulară, document strategic definitivat cu sprijinul Technical Support Instrument (TSI) printr-un proiect al Secretariatul General al Guvernului (SGG) – Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP).

Hotărârea de guvern a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 943 din 27.09.2022.

Jalonul 46 din Componenta 3 a fost îndeplinit prin intrarea în vigoare a actelor legislative necesare pentru operaționalizarea unei gestionări unitare a deșeurilor în conformitate cu Planul național de gestionare a deșeurilor, până în trimestrul 3 al acestui an. Astfel, au fost aprobate mai multe acte normative:

- O.U.G. 92 din 19 august 2021 privind regimul deşeurilor:

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 133/2022 pentru modificarea și completarea OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

- Ordinul Președintelui ANRSC nr. 640 din 30 septembrie 2022 privind aprobarea Normelor Metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare, publicat în Monitorul Oficial nr.  384 din 11.10.2022.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin structurile de specialitate, este responsabil de implementarea țintelor aflate în responsabilitatea sa, aferente Cererii de Plată nr.3 prevăzute în cadrul Componentelor C1, C2, C3  din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, aprobat în data de 29 octombrie 2021 de către Comisia Europeană.

Descarca documentul