Ministrul Barna TÁNCZOS participă la Consiliul Informal de Mediu, care are loc la Stockholm, Suedia

Data publicarii : 18 Apr 2023

COMUNICAT DE PRESĂ                                                                              București, 18 aprilie 2023

Delegația României, condusă de ministrul mediului, apelor și pădurilor, Barna TÁNCZOS participă la Consiliul Informal de Mediu, care are loc la Stockholm, în Suedia, în perioada 18-19 aprilie a.c., organizat de Președinția suedeză a Consiliului UE.

La eveniment  sunt prezenți miniștrii mediului și climei din UE, țările AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția), precum și comisarul european Virginijus Sinkevičius, responsabil pentru mediu, oceane și pescuit. Totodată, la eveniment au fost invitați să participe și reprezentanți ai mediului de afaceri.

Pe agenda reuniunii se află subiecte importante, precum: investiții privind asigurarea tranziției verzi, măsuri și politici privind sustenabilitatea competitivă. De asemenea, au avut loc sesiuni de lucru, la care au participat și reprezentanți ai mediului de afaceri, temele fiind:

  • Condiții, stimulente și colaborare pentru a depăși blocajele în procesul de asigurare a tranziției ecologice,
  • Crearea de oportunități pentru comunitatea de afaceri în stoparea și inversarea pierderii biodiversității,
  • Condiții pentru creșterea eficienței materialelor, circularității și rezilienței,
  • Viitorul politicilor climatice europene – combinarea acțiunilor de asigurare a neutralității climatice cu competitivitatea și prosperitatea.

Referitor la subiectul tranziția verde, ministrul Barna Tánczos a punctat:

„Cooperarea dintre entitățile publice și private și asigurarea unor parteneriate puternice între diferiți actori reprezintă unul dintre principalele elemente care vor contribui la dezvoltarea sectoarelor economice pentru realizarea tranziției către o economie verde, competitivă și durabilă. Implicarea sectorului privat este crucială (...). Dialogul dintre instituțiile guvernamentale și toate părțile interesate este un element extrem de important în ceea ce privește armonizarea cadrului legislativ pentru stabilirea unor orientări clare și concrete pentru tranziția verde. De exemplu, România a dezvoltat o schemă de ajutor de stat pentru a sprijini financiar investițiile în instalații de reciclare. Am considerat că acest aport financiar consistent, de până la 8 milioane de euro în fiecare investiție inițială, ar declanșa o mai bună colectare și sortare. De asemenea, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, România a investit în peste 600 de centre publice de colectare voluntară pentru toate celelalte tipuri de deșeuri reciclabile/reutilizabile care nu sunt colectate în sistem „door to door”, a declarat demnitarul român.

Referitor la tema privind stoparea și inversarea pierderii biodiversității și condițiile în care comunitatea de afaceri poate contribui la oprirea acestui fenomen, ministrul Barna Tánczos a subliniat că este necesară utilizarea responsabilă și durabilă a ecosistemelor și a serviciilor oferite de acestea. „Pentru România, biodiversitatea are o relevanță deosebită, având în vedere că aproximativ 23% din suprafața țării este ocupată de arii naturale protejate care fac parte din rețeaua Natura 2000. Din punct de vedere al capitalului natural, România este unul dintre statele membre cu o bogată diversitate biologică nu doar în ceea ce privește speciile, ci și habitatele naturale și ecosistemele. Biodiversitatea susține în mod fundamental beneficiile pe care mediul de afaceri îl obține din capitalul natural și sprijină funcțiile cheie ale ecosistemului care asigură realizarea operațiunilor comerciale și productivitatea. Companiile trebuie să recunoască faptul că încorporarea preocupărilor de mediu și sociale în planurile și procesele de afaceri este esențială pentru succesul comercial de durată. Mulți dintre aceștia recunosc acum importanța analizei, evaluării și luării în considerare a impactului produs și dependența lor de capitalul natural și de serviciile ecosistemice. Asumarea responsabilității pentru biodiversitate și ecosisteme, precum și pentru serviciile valoroase pe care le oferă, reprezintă o parte esențială a responsabilității sociale corporative”, a punctat ministrul mediului, apelor și pădurilor.

Pentru a încuraja dialogul, la Consiliului Informal de Mediu, care are loc la Stockholm, sesiunile de lucru au avut un caracter interactiv, fiind organizate discuții directe între miniștri și reprezentanți ai mediului de afaceri, spre deosebire de rundele tradiționale de discuții. Reprezentanții mediului de afaceri au oferit contribuții care vor facilita discuțiile referitoare la identificarea de soluții win-win, ce vor permite crearea condițiilor și depășirea blocajelor în procesul tranziției verzi, subiect-cheie pe agenda UE privind politica în domeniul climei și  mediului. Obiectivul este de a consolida dialogul și colaborarea cu sectorul privat pentru a accelera tranziția ecologică și pentru a spori competitivitatea europeană.

 

DIRECȚIA COMUNICARE