Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor lansează astăzi apelul de proiecte, prin PNRR, pentru reîmpădurirea suprafetelor de padure afectate de calamități

Data publicarii : 16 Feb 2023

COMUNICAT DE PRESĂ      

 

Ref:  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor lansează astăzi apelul de proiecte, prin PNRR, pentru reîmpădurirea suprafetelor de padure afectate de calamități

București, 16 februarie 2023

 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor lansează astăzi, 16 februarie 2023, apelul de proiecte în cadrul Investiției 1 Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane - Subinvestiția I.1.B - „Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale”.

Alocarea financiară totală acordată prin PNRR pentru subinvestiția C2/I.1.B. – Refacerea potențialului forestier este de  491,9 milioane lei. Sesiunea de depunere a proiectelor  a începe  astăzi, 16 februarie, la ora 12.00.

Finanţăm, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, refacerea suprafeţelor forestiere acolo unde fondul forestier a fost afectat de factori biotici, abiotici, de fenomene meteo, furtuni, doborâturi. Avem un buget de 100 milioane de euro. Este un nou început pentru pădurile din România, cu un buget fără precedent, care permite ca judeţele care au suprafeţe foarte mici de pădure, să beneficieze de aceste scheme de finanţare, să refacă ecosistemele, să refacă echilibrul natural, ecologic în acele judeţe. În total, vom împăduri peste 56.000 hectare până în 2026 prin cele două linii de finanțare: cea destinată reîmpăduririlor, pe care o lansăm astăzi și schema privind înființarea de păduri noi, lansată în noiembrie 2022. Schimbările climatice pot fi prevenite şi acest fenomen poate fi încetinit doar dacă acţionăm pe cele două planuri: reducem emisiile şi creştem capacitatea de sechestrare a carbonului la nivel mondial”, a spus ministrul Barna Tánczos.

 Beneficiarii acestei măsuri sunt:

- deținători publici de teren de împădurit - Regia Națională a Pădurilor – Romsilva; Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”; Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”; unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, pentru domeniul public și privat deținut de către acestea); alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora.

- deținători privați de teren de împădurit: persoanele fizice; persoanele fizice autorizate; întreprinderile individuale; întreprinderile familiale; societățile comerciale; asociațiile și fundațiile; alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora.

Prin intermediul acestui apel se acordă finanțare pentru realizarea țintelor cuprinse în Investiția 1, Subinvestiția 1.B, respectiv acordarea  de sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale.

Apelul de finanțare este de tip necompetitiv, deschis până la 23.01.2026, ora 23:59, pentru toți solicitanții eligibili, pe principiul „primul venit, primul servit” în limita bugetului maxim alocat

Calendarul propus  pentru Investiția 1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire  prin PNRR menționează realizarea a cel putin 25.000 ha suprafețe noi de teren împădurite sau reîmpădurite până la 31.12.2023, iar până la 30.06.2026 realizarea  a 56.700 ha suprafețe noi de teren împădurite sau reîmpădurite.

 

 

Direcția Comunicare