COMUNICAT DE PRESĂ privind modificarea Acrononimului Proiectului ,,Ecosistem integrator de management al incendiilor pentru Prevenirea, Detectarea și Restaurarea dezastrelor de mediu” - “A Holistic Fire Management Ecosystem for Prevention, Detection and Restoration of Environmental Disasters” – din ‘DRYADS’ în ‘TREEADS’

Data publicarii : 08 Nov 2022

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor are calitate de Partener în cadrul Proiectului „Ecosistem integrator de management al incendiilor pentru Prevenirea, Detectarea și Restaurarea dezastrelor de mediu’’(TREEADS) având ca Lider de Proiect, RISE FIRE RESEARCH AS (FRN) din Norvegia. Acest Proiect este finanțat în cadrul Programului Horizont 2020.

La data de 30.08.2022, s-a semnat Amendamentul la Contractul de Finanțare nr. 101036926/09.12.2021.

Prin semnarea Amendamentului la Contractul de Finanțare nr.101036926/09.12.2021, s-a avut în vedere în primul rând modificarea acrononimului Proiectului ,,Ecosistem integrator de management al incendiilor pentru Prevenirea, Detectarea și Restaurarea dezastrelor de mediu din (DRYADS)” în (TREEADS). Schimbarea acronimului proiectului din DRYADS în TREEADS, a fost necesară deoarece acronimul DRYADS reprezintă numele unei mărci înregistrate a unei companii din Germania. Această companie vinde echipamente pentru stingerea incediilor și monitorizarea sănătății pădurilor. În urma obținerii acordului Consorțiului, începând cu data de 30.08.2022, activitățile cu privire la implementarea Proiectului se desfășoară sub noul acronim, respectiv TREEADS.

De asemenea, prin semnarea Amendamentului la Contractul de Finanțare 101036926/09.12.2021, a fost adusă la cunoștință înlocuirea Partenerului AIR World Wide Limited din Londra, denumit în continuare (AIR), cu Partenerul Universitatea tehnică din Danemarca, denumit în continuare (DTU). Înlocuirea s-a realizat la data de 12.05.2022.

Astfel, toate informațiile legate de implementarea proiectului ”Ecosistem integrator de management al incendiilor pentru Prevenirea, Detectarea și Restaurarea dezastrelor de mediu (TREEADS)” se regăsesc la adresa https://treeads-project.eu/

 

Echipa de implementare a Proiectului TREEADS  – Ministerul Mediului, Apelor  și Pădurilor