„Regiunea Dunării durabilă și sigură - Redresare. Dezvoltare. Unitate”- Cel de-al 11-lea forum anual al SUERD

Data publicarii : 01 Nov 2022

Cel de-al 11-lea forum anual al SUERD – Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării  s-a desfășurat în perioada 19-20 octombrie 2022, la Košice, Slovacia, sub titlul „Regiunea Dunării durabilă și sigură – Redresare. Dezvoltare. Unitate”.

Forumul anual Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării este principalul eveniment care conectează părțile interesate ale Strategiei pentru Regiunea Dunării. Pe agenda forumului au fost teme ca dezvoltarea sustenabilă a Regiunii Dunării, coordonarea între strategiile macro-regionale ale UE, provocările la adresa energiei, navigaţiei pe Dunăre şi securităţii alimentare.

În cadrul sesiunii plenare, sub titlul „Noi provocări și oportunități pentru Regiunea Dunării”, s-a discutat despre puternica interconectivitate a Regiunii Dunării, mai ales în contextul războiului din Ucraina. Probleme ca migrația, conectivitatea transporturilor, energia, tranziția digitală și securitatea alimentară au devenit subiecte centrale în țările din Regiunea Dunării, în ultima perioadă.

Aceste provocări necesită o cooperare mai strânsă între țările din Regiunea Dunării pentru a aborda în comun amenințările cu care se confruntă. A fost remarcat rolul extraordinar al conectivității transporturilor în întărirea legăturilor economice, ajutând exportul de cereale din porturile ucrainene blocate spre eliminarea unei potențiale crize alimentare. S-a concluzionat că este nevoie, în continuare, de consolidarea legăturilor dintre țările participante, o reacție comună la amenințările care au apărut și utilizarea noilor oportunități de consolidare a macroregiunii. De altfel, „solidaritate” a fost  ideea centrală a tuturor discuțiilor și intervențiilor din cadrul celui de al 11-lea Forum SUERD.

Totodată, în cadrul sesiunii referitoare la Programul Regiunea Dunării – „Provocări regionale și răspunsul Programului Regiunea Dunării” –  au fost evidențiate atât provocările existente în materie de inovare, mediu, guvernanță și energie, cât și cele emergente, care se referă la aspectele sociale din regiune. S-a subliniat necesitatea ca aceste provocări să fie abordate într-un mod coordonat între țările din Regiunea Dunării.

În cea de a doua zi a Forumului a fost abordat un subiect presant: „Securitatea energetică și economia durabilă a regiunii”. Participanții au analizat situația din aceste domenii, au discutat despre necesitatea luării unor măsuri rapide pentru a obține securitatea energetică și independența față de combustibilii fosili ruși: gaze naturale, petrol și cărbune.  Criza energetică trebuie abordată din punct de vedere al principiilor Pactului ecologic european și al diversificării energetice, o temă importantă pentru toate strategiile macroregionale.

Totodată, s-au desfășurat două sesiuni paralele: „Capitalul uman și piețele muncii” și „Implicarea tineretului în SUERD”.

În cadrul panelului „Capitalul uman și piețele muncii” s-a subliniat importanța investițiilor în dezvoltarea societății civile, a capitalului uman și a piețelor muncii, care sunt cheia stabilității economice și sociale în perioade de criză. Este crucial să se investească în continuare în aceste domenii, pentru dezvoltarea armonioasă a societăților și economiilor. Este nevoie de o Europă mai socială, care să susțină dezvoltarea și învățarea la nivel personal la orice vârstă.

În ceea ce privește tinerii, aceștia sunt și trebuie să devină o voce și mai puternică, o voce a unui viitor sigur. SUERD acordă o atenție deosebită înființării Consiliului Tineretului Dunărean. Implicarea tinerilor în guvernarea SUERD are ca scop promovarea vizibilității perspectivelor tineretului, precum și contribuția tinerilor la implementarea SUERD, nu numai prin contribuția acestora cu idei noi, ci și prin oferirea tinerei generații de oportunități de impact real.

Cel de al 11lea Forum al SUERD a oferit și câteva momente emoționante: Ceremonia de predare a președinției SUERD către Slovenia și două expoziții organizate de Ucraina- „EXHIBITION OF A COLLECTION OF THE UKRAINIAN PYSANKAS AND KOSIV CERAMICS” (ouă de Paște din diferite regiuni ale Ucrainei și ceramică pictată din orașul Kosiv, incluse în Lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanității) și o expoziție de fotografie cu realitățile războiului.

Participanții la Forum au putut discuta și face schimb de idei cu ocazia Expoziției de activități ale Coordonatorilor Ariilor Prioritare SUERD, Punctulului Strategic Dunărea, Programului Regiunea Dunării și diverse proiecte.

Miniștrii, responsabili cu implementarea Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, s-au întâlnit la 19 octombrie 2022, și au convenit asupra unei declarații comune cu privire la: dezvoltarea durabilă a Regiunii Dunării, provocări fără precedent pentru regiunea Dunării (energie, navigație și securitate alimentară), aprofundarea cooperării regionale.

 „(…)Suntem conștienți de faptul că o cooperare internațională strânsă în cadrul SUERD, precum și introducerea de tehnologii inovatoare pentru a combina atenuarea eficientă a schimbărilor climatice cu durabilitatea, economia circulară, stoparea pierderii biodiversității, eficiența energetică și furnizarea de energie sigură și curată, vor joacă un rol important în acest proces.

De asemenea, reafirmăm sprijinul nostru pentru activitățile părților interesate regionale care vizează extinderea cooperării în piață și cercetare și implementarea de soluții energetice eficiente, durabile, flexibile și integrate. De asemenea, vom sprijini împreună abordările noi și inovatoare pentru dezvoltarea optimizată a lanțului valoric în întreaga Regiunea Dunării.

Respectând dimensiunea socială, reafirmăm necesitatea luării de măsuri pentru a ajunge la o dezvoltare economică durabilă, a crea noi locuri de muncă și a investi pe piețele muncii din Regiunea Dunării, de exemplu în domeniul culturii, protecției naturii, turismului durabil sau al populației(…)”, au declarant miniștrii.

Cea de a 11-a ediție a Forumului SUERD a fost organizată de Ucraina, care a deținut anul acesta Președinția Strategiei, în cooperare cu Comisia Europeană și cu sprijinul logistic al Președinției anterioare, Slovacia, tema centrală fiind „Regiunea Dunării durabilă și sigură – redresare, dezvoltare și unitate”.

Strategia UE pentru regiunea Dunării reprezintă o inițiativă politică a României și Austriei, promovată în comun, în anul 2008. SUERD este un instrument comunitar de cooperare macro-regională a statelor riverane din bazinul hidrografic extins al Dunării, destinat dezvoltării economice și sociale a macro-regiunii dunărene, prin implementarea în regiune a politicilor și legislației UE.

La Strategia Dunării participă paisprezece state: nouă state membre UE (Austria, România, Bulgaria, Cehia, Croația, Slovacia, Slovenia, Germania – landurile Bavaria și Baden-Wṻrttemberg, Ungaria) și cinci state non-UE (Serbia, Bosnia-Herțegovina, Muntenegru, Republica Moldova și Ucraina).