Amenajamentul Silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând comunei Topleț și persoanelor fizice: Istodorescu Gheorghe, Dinulescu Eugenia și Popescu Gheorghe, județele Caraș-Severin și Mehedinți

Data publicarii : 31 Aug 2022
În cadrul derularii procedurii de evaluare de mediu pentru „Amenajamentul Silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând comunei Topleț și persoanelor fizice: Istodorescu Gheorghe, Dinulescu Eugenia și Popescu Gheorghe, județele Caraș-Severin și Mehedinți”, procedură SEA derulată de APM Caraș-Severin, în baza delegării de competență nr. DEICP/7454/06.04.2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu.
 
Aviz de mediu, în format pdf.
Amenajamentul Silvic up i Toplița  în format pdf. 
Raport de mediu, în format pdf.
Studiu de Evaluare Adecvată, în format pdf.