Apel finanțare proiecte în platforma „Misiunea pentru Adaptare” dedicate UAT-urilor și aderarea la Carta Misiunii pentru Adaptare

Data publicarii : 31 Aug 2022

Comisia Europeană a lansat „Misiunea pentru Adaptare” (Mission on Adaptation), ca parte a programului Horizon Europe 2021 – 2027. Aceasta reprezintă o nouă modalitate de a crea și implementa soluții concrete la efectele negative ale schimbărilor climatice asupra societății.

Scopul principal al Misiunii pentru Adaptare la schimbările climatice este de a sprijini cel puțin 150 de regiuni și comunități europene în vederea creșterii rezilienței la schimbările climatice până în 2030. Prin mecanismele financiare ale programului Horizon 2021 – 2027, Misiunea stimulează dezvoltarea de soluții inovatoare de adaptare la schimbările climatice și încurajează regiunile, orașele și comunitățile locale să aplice pentru finanțare în vederea dezvoltării de astfel de proiecte.

Șase apeluri de proiecte sunt în prezent deschise și se vor închide pe 27 septembrie 2022:

  • Instrumente pentru autoritățile regionale și locale și alți utilizatori finali care se concentrează pe evaluarea impactului climatic, a datelor și informațiilor în domeniu (HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-01 - buget orientativ 6 milioane EUR).
  • Deblocarea resurselor financiare pentru investiții în reziliența la schimbările climatice (HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-02 - buget orientativ 6 milioane EUR).
  • Cele mai bune practici privind soluțiile de asigurare și de implementare a acestora pentru adaptarea la schimbările climatice în regiunile și comunitățile UE (HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-03 - buget orientativ de 6 milioane EUR).
  • Transformarea sistemelor economice regionale pentru reziliența și sustenabilitate la efectele schimbărilor climatice (HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-04 - buget orientativ 6 milioane EUR).
  • Creșterea capacității de absorbție a apei în peisajul natural ca modalitate de îmbunătățire a rezilienței climatice la provocările de gestionare a apei (HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-05 - buget orientativ 3 milioane EUR).
  • Testarea și demonstrarea soluțiilor transformatoare privind reziliența la schimbările climatice și integrarea soluțiilor bazate pe natură în transformarea sistemică (HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-06 - buget indicativ 88,32 milioane EUR).

Astfel, unitățile administrativ teritoriale (UAT) care doresc să semneze Carta Misiunii ( Mission Charter) sunt rugate să completeze următorul sondaj: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MissionAdaptationRegions2022.

O evaluare a răspunsurilor va releva angajamentul UAT-urilor de a implementa măsuri de adaptare la schimbările climatice. UAT-urile care vor prezenta inițiative deja implementate ori în derulare sau care iau în considerare inițiative de adaptare vor fi invitate să semneze Carta Misiunii privind Adaptarea, document disponibil la următoarea adresă:

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/system/files/2022-03/eu_missions_climate_charter_facsimile.pdf

Cererea de aderare la Misiune, pentru această sesiune, poate fi completată până la data de 16 septembrie 2022.

Pentru mai multe detalii privind Misiunea pentru Adaptare puteți accesa site-ul oficial respectiv:

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/adaptation-climate-change_en