Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1571/07.06.2022 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada iunie 2022 – 14 mai 2023, precum și a anexelor 1-6 ale acestuia.

Data publicarii : 09 Jun 2022