Consultare publică, lansată de COMISIA EUROPEANĂ pentru evaluarea Directivei 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului

Data publicarii : 23 May 2022
În conformitate cu prevederile art. 18(2) din Directiva 2004/35 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului, Comisia trebuie să efectueze o evaluare a Directivei și să publice rezultatele până la data de 30 aprilie 2023.
Evaluarea ar putea fi urmată de o propunere de revizuire a actului legislativ, demers menționat și în Planul UE de acțiune “Spre o poluare zero pentru aer, apă și sol” ca una dintre măsurile avute în vedere pentru a îmbunătăți respectarea de către toate autoritățile naționale relevante a legislației UE în materie de prevenire a poluării.
Consultarea publică este deschisă până la data de 04 august 2022. Mai multe informații și chestionarul se regăsesc la următoarea adresă: ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13251-Environmental-Liability-Directive-evaluation-/public-consultation_en
 
INFORMAȚII UTILE PRIVIND RĂSPUNDEREA DE MEDIU

Raportul României privind cazurile încadrate sub Directiva 2004/35 transpusă prin OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile și completările ulterioare din perioada 2018 – 2021. Descarcă document (pdf).

Ghidul care oferă o înțelegere comună a termenului „daune aduse mediului” conform definiției din articolul 2 din Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European și Consiliului privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului. Descarcă document (pdf).

Fișa de țară pentru România  este disponibilă la  următorul link: ec.europa.eu/environment/legal/liability

Prezentarea generală a Directivei poate fi accesată la: