În conformitate cu dispoziţiile art. 8 alin (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2020/2016, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulament și ale art.III, alin. (1) din Ordinul nr. 1865/2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a desfăşurat, în data de 19.10.2021, li

Data publicarii : 11 Nov 2021

În conformitate cu dispoziţiile art. 8 alin (1) lit. c)  din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2020/2016, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulament și ale art.III, alin. (1) din Ordinul nr. 1865/2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a desfăşurat, în data de 19.10.2021, licitaţii pentru atribuirea în gestiune a faunei cinegetice din cuprinsul a 7 (șapte) fonduri cinegetice

Referatul de aprobare nr. DMRC 159541

Anexa nr. 1 la Referatul de aprobare nr. DMRC 159541