Ministerul Mediului, Apelor şi Pǎdurilor prin Direcţia Managementul Riscului la Inundaţii şi Siguranţa Barajelor organizează interviul pentru ocuparea posturilor libere în cadrul corpului de experţi atestaţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice aferente barajelor încadrate în categoriile de importanţă A, B, C şi D, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea și atestarea corpului de experți pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a

Data publicarii : 22 Oct 2021

Ministerul Mediului, Apelor şi Pǎdurilor prin Direcţia Managementul Riscului la Inundaţii şi Siguranţa Barajelor organizează interviul pentru ocuparea posturilor libere în cadrul corpului de experţi atestaţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice aferente barajelor încadrate în  categoriile de importanţă A, B, C şi D, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea și atestarea corpului de experți pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice aferente barajelor încadrate în categoriile de importanță A, B, C și D, NTLH – 051, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2358/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Ȋn conformitate cu prevederile art. 6 din NTLH – 051/2010, pentru obţinerea atestatului EHEM se pot înscrie persoanele fizice, absolvenţi de învăţământ superior tehnic de specialitate, cu experiență de minimum 10 ani în domeniul echipamentelor hidroelectromecanice aferente barajelor.

Ȋn baza art. 7, alin. 1 din Regulamentul privind organizarea și atestarea corpului de experți pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice aferente barajelor încadrate în categoriile de importanță A, B, C și D, NTLH – 051, dosarele de activitate şi calificare profesională în vederea înscrierii la interviul pentru obţinerea atestatului de expert EHEM au următorul conţinut:

a) cerere-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la Regulament;

            b) copie legalizată a diplomei de studii;

            c) cel puțin o recomandare, semnată de reprezentantul legal al unor unități din domeniul proiectării, exploatării sau execuției EHEM, sau din partea unei/unor asociații profesionale reprezentative pentru domeniu, care să confirme experiența de 10 ani a solicitantului;

            d) curriculum vitae;

            e) memoriu de activitate în domeniul de atestare;

            f) cazier judiciar, la zi;

            g) dovada achitării tarifului de verificare a dosarului.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun până cel târziu la data de 12.11.2021, la Ministerul Mediului, Apelor şi Pǎdurilor, Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, Bucureşti; tel./fax.: 021-311.60.60, e-mail : boconsib@gmail.com.

 

Data şi modul de desfășurare a inteviului, precum și alte informații necesare vor fi comunicate candidaților care îndeplinesc condițiile de participare, prin grija Direcţiei Managementul Riscului la Inundaţii şi Siguranţa Barajelor.