ANUNȚ - Recrutare experți externi

Data publicarii : 30 Mar 2021

 

Începând cu data de 12 august 2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor derulează, în calitate de beneficiar, Proiectul „Stabilirea de Valori Limită de Emisie diferențiate (VLE) pentru apele uzate din surse industriale și agro-zootehnice din România”, cod SIPOCA 859/cod MySMIS 134289.

Valoarea totală a proiectului este de 6.601.833,00 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 83.98%, cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 16.02%, perioada de implementare a proiectului fiind de 15 de luni.

Proiectul contribuie la fundamentarea și susținerea tehnică a deciziilor de modificare și completare a unor acte normative în vigoare referitoare la apele uzate industriale și agrozootehnice și, subsecvent, la autorizarea evacuării acestora din punct de vedere al gospodăririi apelor, cu aplicarea adecvată a principiului ”poluatorul plătește”.

În perioada următoare se va organiza un proces de recrutare și selecție a personalului ce urmează să fie încadrat pe trei posturi de experți externi (în legislație, autorizare și monitorizare), în afara organigramei aprobată la nivelul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru proiectul ”Stabilirea de valori limită de emisie diferențiate (VLE) pentru apele uzate din surse industriale și agrozootehnice din românia”, cod SIPOCA 859 cod MySmis 134289.

 

Dosarele se pot depune în perioada 30.03.2021 – 08.04.2021 (inclusiv) iar proba interviu va avea loc la data de 15.04.2021.

 

Descarcă documentul