Înscrierea persoanelor fizice și juridice care elaborează studii de mediu

Data publicarii : 29 May 2020

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Ordinul MMAP nr. nr. 1134/20.05.2020 privind aprobarea condițiilor de elaborare a studiilor de mediu, a criteriilor de atestare a persoanelor fizice și juridice și a componenței și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de atestare, publicat în Monitorul Oficial, partea I , nr. 445 din 27 mai 2020.

Persoanele fizice și juridice cărora le-a expirat certificatul cât și cei care continuă sau inițiază această activitate, pot să depună la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor următoarele documente:

1. Solicitare de înscriere, conform modelului atașat:

2. CV din care să rezulte experiența profesională a solicitantului ( persoanele juridice vor transmite CV-urile fiecărui membru al echipei de specialiști angajați permanent sau contractual în cadrul societății):

Documentele se transmit la Registratura Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, adresa B-dul Libertății, nr. 12, sector 5, București.

Înscrierea se realizează în Lista constituită în acest sens, denumită Lista experților care elaborează studii de mediu. Documentul este de interes public și va fi afișat pe pagina de web a MMAP la secțiunea ”Înregistrări/atestări - ÎNSCRIERI.

26 Ianuarie 2023
PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE ÎNSCRISE ÎN LISTA EXPERȚILOR CARE ELABOREAZĂ STUDII DE MEDIU – pdf

21 Octombrie 2020
Lista persoanelor fizice şi juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene care desfăşoară activităţi de elaborare a studiilor pentru protecţia mediului pe teritoriul României - pdf

Documentul este constituit în baza prevederilor Ordinului MMAP nr. 1134/20.05.2020 publicat în MO, Partea I nr. 445/27.05.2020 

NOTĂ : ELIBERAREA CERTIFICATELOR  DE ÎNSCRIERE SE REALIZEAZĂ LA SEDIUL MINISTERULUI MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR PE BAZA CĂRȚII DE IDENTITATE A PERSOANEI FIZICE ÎNSCRISE SAU PE BAZA UNEI ÎMPUTERNICIRI SIMPLE , DATĂ DE CĂTRE PERSOANA JURIDICĂ ÎNSCRISĂ
Telefon contact: 021.408.95.88, cam. 186, Mezanin