MM supune supune dezbaterii publice proiectul de ordin privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 52/2017

Data publicarii : 13 Nov 2017

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017  privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule. 

Proiect de Ordin | Anexele 1-6 | Anexa 7 | Anexa 8 | Anexa 9 | Anexa 10 | Anexa 11

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site. 

Menționăm că persoana de contact căreia i se pot transmite opinii/sugestii sau observații cu privire la proiectul supus dezbaterii publice este domnul Viorel Postolache, e-mail: viorel.postolache@afm.ro