Amplasare incinerator deșeuri și construcții mobile/ Location of waste incinerator and mobile constructions

Data publicarii : 26 Apr 2017

APM Arad a transmis Ministerului Mediului documentația necesară demarării procesului de consultare în cadrul procedurii EIA cu partea ungară la data de 31.03.2017.
Ministerul Mediului a transmis Ministerului Agriculturii din Ungaria notificarea și memoriul de prezentare aferente proiectului de investiții Amplasare incinerator  deșeuri și construcții mobile propus a fi amplasat în Arad, zona CET / Location of waste incinerator and mobile constructions placed in Arad, CET area.

•       Notificare
•       Notification
•       Memoriu prezentare
•       Technical report