SNN SA - Sucursala CNE Cernavoda: solicitare autorizatie de mediu pentru functionarea unitatilor 1 si 2

Data publicarii : 26 Apr 2017

SN Nuclearelectrica SA - Sucursala CNE Cernavoda a depus la Ministerul Mediului solicitarea de emitere a unei noi autorizatii de mediu pentru functionarea unitatilor 1 si 2 din cadrul centralei nuclearelectrice amplasata in judetul Constanta, oras Cernavoda, Incinta Platforma CNE.

- Fisa de prezentare si declaratie; | Anexe
- Plan situatie.


Observatiile publicului interesat referitoare la documentele publicate se pot transmite inclusive pe adresa de e-mail anca.apreutesei@mmediu.ro.

[18.06.2018] SN Nuclearelectrica a transmis Ministerului Mediului ca urmare a solicitării formulate în urma verificării amplasamentului următoarele documente:

•             Fișa de prezentare și declarație - actualizată;

•             Raport la bilanț de mediu nivel I | Anexe;

•             Raport la bilanț de mediu nivel II. | Anexe .

[02.11.2018] 

Conform prevederilor Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, urmare a încadrarii amplasamentului într-unul de nivel superior, titularul a întocmit raportul de securitate pe care-l pune la dispoziția publicului.

Urmare a adresei de solicitare înaintate de titular la Ministerul Mediului, înregistrata cu nr. 90156/DM/31.10.2018, unele informații sunt considerate a constitui elemente premergatoare unui potențial atac la securitatea fizica a CNE Cernavoda sau sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuala, în sensul prevederilor art. 12, lit. e) din HG nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul, motiv pentru care aceste date sunt blurate.

Raport de securitate

Publicul interesat poate formula observații la documentele menționate mai sus inclusiv la adresa de e-mail: liliana.jaravete@mmediu.ro

[12.11.2018] 

ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ
Ministerul Mediului anunță publicul interesat asupra organizării dezbaterii publice în scopul emiterii Autorizației de mediu pentru desfășurarea activităţii de „Producţie de energie electrică” – cod CAEN 3511, titularul activităţii fiind Societatea Naţională Nuclearelectrica SA – Sucursala CNE Cernavodă, amplasament orașul Cernavodă, strada Medgidiei, nr. 2, județul Constanța, tel. 0241239340, fax. 0241239679.

Sedința de dezbatere publică va avea loc în data de 26 noiembrie 2018, ora 15.00, la sediul Primăriei Cernavodă.

SNN SA – Sucursala CNE Cernavodă produce energie electrică prin intermediul a  două unități nucleare, U1 si U2, în baza autorizaţiei de mediu emisă prin HG nr.1515/2008.
Cele două unităţi ale CNE Cernavodă asigură aproximativ 20% din producţia de electricitate a României precum şi agentul termic pentru mai mult de 75 % din populaţia oraşului Cernavodă.
CNE Cernavodă deține un program de monitorizare a factorilor de mediu compus din:
- Programe de monitorizare a efluenților radioactivi la CNE Cernavodă;
- Programe de monitorizare fizico-chimică a efluenților neradioactivi la CNE Cernavodă;
- Programe de gospodărire deșeuri radioactive și neradioactive la CNE Cernavodă
Până în prezent nu au fost detectate modificări ale radioactivităţii mediului în zona oraşului Cernavodă faţă de perioada anterioară punerii în funcţiune a unităţilor nucleare.

Documenția depusă de către titularul de activitate în vederea obţinerii autorizației de mediu pentru activitatea mai sus menţionată,  poate fi consultată la sediul Ministerului Mediului din Bd. Libertății nr. 12, sector 5, București, de luni până joi între orele 08.30-17.00 și vineri între orele 08.30-14.30 sau la adresele web http://www.mmediu.ro/articol/snn-sa-sucursala-cne-cernavoda-solicitare-autorizatie-de-mediu-pentru-functionarea-unitatilor-1-si-2/2182 şi www.nuclearelectrica.ro.

De asemenea, documentatia pentru autorizare poate fi consultată şi la Centrul de informare a publicului din oraşul Cernavodă, zilnic în intervalul orar 8-16, precum şi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa, str.Unirii, nr.23, de luni până joi între orele 08.00-16.30 și vineri între orele 08.00-14.00.
Comentariile publicului se primesc zilnic, sub semnatura şi cu datele de identificare ale solicitantului, la sediul Ministerului Mediului din Bd. Libertății, nr. 12, sector 5, București, fax. 021/3160421, tel. 021/4089588 sau la adresa de e-mail: liliana.jaravete@mmediu.ro, până la data dezbaterii publice.

[28.11.2018]