MINISTERUL MEDIULUI


Departamente > Departamentul de Mediu > Legislatie Orizontala si Reglementari
Acte normative
Evaluare strategica de mediu (SEA) pentru Planuri si Programe - Aviz de mediu
 • HOTARĀRE nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe
 • ORDIN nr. 995 din 21 septembrie 2006 pentru aprobarea listei planurilor si programelor care intra sub incidenta Hotarārii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe
 • ORDIN nr. 117 din 2 februarie 2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe
 • Manual pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe
 • ORDIN nr. 480 din 16 mai 2006 privind constituirea si functionarea Comitetului special la nivel central pentru realizarea etapei de incadrare a procedurii de evaluare de mediu
 • Manual privind SEA pentru politica de coeziune 2007-2013
  Web-page Agentia Nationala pentru Protectia Mediului: http://www.anpm.ro/
 • Evaluare impact asupra mediului (EIM) a proiectelor - Acord de mediu
 • HG nr. 1213 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice si private
 • ORDINUL nr. 860 din 26 septembrie 2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare
 • ORDINUL nr. 863 din 26 septembrie 2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului
 • ORDINUL nr. 864 din 26 septembrie 2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului īn context transfrontiera si de participare a publicului la luarea deciziei īn cazul proiectelor cu impact transfrontiera
 • Informatia privind mediul
 • HG nr. 878 din 28 iulie 2005 - accesul publicului la informatia privind mediul
 • Conventia Espoo
  Conventia Aarhus
 • Legea nr. 86 din 10 mai 2000 pentru ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie īn probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25 iunie 1998
 • Raspunderea de mediu
 • Raspunderea de mediu OUG nr. 68 din 2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului
 • Starea mediului. Rapoarte anuale
  Starea mediului. Rapoarte anuale

  © Copyright Ministerul Mediului
  Arhiva foto | Pagina copiilor Harta site | Newsletter | Contact