MINISTERUL MEDIULUI


Legislatie > Acte normative > Calitatea aerului

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 243/28.11.2000 privind protectia atmosferei (publicata în Monitorul Oficial cu numarul 633/6.12.2000)

Legea nr. 655/20.11.2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei (publicata în Monitorul Oficial cu numarul 773/4.12.2001)

Ordinul MAPM nr. 745/30.08.2002 privind stabilirea aglomerarilor si clasificarea aglomerarilor si zonelor pentru evaluarea calitatii aerului în România (publicat în Monitorul Oficial cu numarul 739/9.10.2002)

Ordinul MAPM nr. 592/25.06.2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 si PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului în aerul înconjurator (publicat în Monitorul Oficial cu numarul 765/21.10.2002)

Hotarârea Guvernului nr. 543/07.04.2004 privind elaborarea si punerea în aplicare a planurilor si programelor de gestionare a calitatii aerului (publicata în Monitorul Oficial cu numarul 393/4.05.2004)

Hotarârea Guvernului nr. 586/15.04.2004 privind înfiintarea si organizarea Sistemului national de evaluare si gestionare integrata a calitatii aerului (publicata în Monitorul Oficial cu numarul 389/3.05.2004)

Hotarârea Guvernului nr. 731/14.05.2004 pentru aprobarea Strategiei nationale privind protectia atmosferei (publicata în Monitorul Oficial cu numarul 496/2.06.2004)

Hotarârea Guvernului nr.738/14.05.2004 pentru aprobarea Planului national de actiune în domeniul protectiei atmosferei (publicata în Monitorul Oficial cu numarul 476/27.05.2004)

Ordinul MMGA nr. 1273/14.12.2005 pentru aprobarea listelor rezultate din evaluare calitatii aerului pentru aglomerarea Bucuresti (publicat pe pagina de internet a APM Bucuresti, www.arpmb.ro)

Ordinul MMGA nr. 1294/23.12.2005 pentru aprobarea listelor rezultate din evaluarea preliminara a calitatii aerului pentru Regiunea 1 Nord-Est Bacau, Regiunea 4 Sud-Vest Craiova si Regiunea 6 Nord-Vest Cluj (publicat pe pagina de internet a MMGA, www.mmediu.ro)

Ordinul MMGA nr. 35/11.01.2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare si punere în aplicare a planurilor si programelor de gestionare a calitatii aerului (publicat în Monitorul Oficial cu numarul 56/24.01.2007)

Ordinul MMGA nr. 27/10.01.2007 pentru modificarea si completarea unor ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu (publicat în Monitorul Oficial cu numarul 194/21.03.2007)

Ordonanta de urgenta nr. 12/28.02.2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protectiei mediului (publicata în Monitorul Oficial cu numarul 153/2.03.2007)

Hotarârea Guvernului nr. 210/28.02.2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protectiei mediului (publicata în Monitorul Oficial cu numarul 187/19.03.2007)

Ordinul MMGA nr. 346/12.03.2007 privind aprobarea încadrarii localitatilor din cadrul Regiunii 1 în liste, potrivit prevederilor Ordinului MAPM nr. 745/2002 (publicat în Monitorul Oficial cu numarul 316/11.05.2007)

Ordinul MMGA nr. 348/12.03.2007 privind aprobarea încadrarii localitatilor din cadrul Regiunii 3 în liste, potrivit prevederilor Ordinului MAPM nr. 745/2002 (publicat în Monitorul Oficial cu numarul 316/11.05.2007)

Ordinul MMGA nr. 349/12.03.2007 privind aprobarea încadrarii localitatilor din cadrul Regiunii 4 în liste, potrivit prevederilor Ordinului MAPM nr. 745/2002 (publicat în Monitorul Oficial cu numarul 316/11.05.2007)

Ordinul MMGA nr. 351/12.03.2007 privind aprobarea încadrarii localitatilor din cadrul Regiunii 6 în liste, potrivit prevederilor Ordinului MAPM nr. 745/2002 (publicat în Monitorul Oficial cu numarul 324/15.05.2007)

Ordinul MMGA nr. 352/12.03.2007 privind aprobarea încadrarii localitatilor din cadrul Regiunii 7 în liste, potrivit prevederilor Ordinului MAPM nr. 745/2002 (publicat în Monitorul Oficial cu numarul 316/11.05.2007)

Ordinul MMGA nr. 448/21.03.2007 pentru aprobarea Normativului privind evaluarea pentru arsen, cadmiu, mercur, nichel, hidrocarburi aromatice policiclice în aerul înconjurator (publicat în Monitorul Oficial cu numarul 226/03.04.2007)

Ordinul MMDD nr. 1095/2.07.2007 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitarii informarii publicului (publicat în Monitorul Oficial cu numarul 513/31.07.2007)
© Copyright Ministerul Mediului
Arhiva foto | Pagina copiilor Harta site | Newsletter | Contact