În 2004, Comisia Europeană a lansat Planul de acţiune pentru tehnologii de mediu (Environmental Technologies Action Plan - ETAP), ca instrument pentru stimularea aplicării pe scară largă a soluţiilor tehnologice pentru protecţia mediului.
În contextul ETAP, "tehnologiile de mediu" se referă la acele tehnologii, produse, servicii, utilităţi, sisteme de management şi organizaţionale a căror producere sau aplicare/utilizare presupune reducerea impactului negativ asupra mediului, comparativ cu alternativele tehnologice relevante. Foaie de parcurs pentru implementarea Planului de actiune pentru tehnologii de mediu.
Statele Membre ale Uniunii Europene au fost invitate în 2004 să elaboreze planuri de măsuri naţionale (national roadmaps) pentru îndeplinirea obiectivelor ETAP. Acestea trebuie sa cuprindă şi o descriere a situaţiei actuale (politicilor, programelor, instrumentelor economice relevante).
În 2006, înainte de aderarea României al UE, a fost realizată o primă variantă a Foii de parcurs pentru implementarea Planului de acţiune pentru tehnologii de mediu - ETAP România.
17 - 18 martie 2009 - Seminar TAIEX Consum şi producţie durabile
13 februarie 2009 - Seminar Sustainable Energy Europe. Instrumente de stimulare a eficienţei energetice
Condiţii legale