Ministerul Mediului desfăşoară un proiect ce are ca rezultat realizarea unei baze de date cu produse şi servicii ecologice pentru nouă domenii de interes (produse pentru curăţenie, materiale de construcţii, echipamente de iluminat, produse alimentare şi băuturi, mobilă, echipamente IT, hârtie copiativă, autobuze, servicii pentru autobuze, echipamente pentru transport şi automobile).
Invităm producătorii şi distribuitorii de produse/servicii ecologice, să se înscrie în baza de date, accesând şi completând în acest sens chestionarele de mai jos.
Vă mulţumim!
ICLEI – Asociaţia Autorităţilor Locale pentru Durabilitate şi Consiliul Local Reykjavik au plăcerea de a anunţa organizarea conferinţei EcoProcura "Combaterea Schimbărilor Climatice prin Achiziţii Publice"
Scopul acestei conferinţe este schimbul de idei, experienţe, concepte şi opinii cu privire la modul în care achiziţiile publice durabile pot contribui la reducerea gazelor cu efect de seră şi la adaptarea la schimbările climatice.
Această întâlnire se constituie ca şi o platformă de discuţie între achizitori de la toate nivelurile administraţiei publice, decidenţi, producători, ofertanţi, etc. Alaturaţi-vă acestui grup într-un decor exceptional, acela al capitalei Islandei, Reykjavik, pentru a învăţa, discuta şi a participa!
Mai multe informaţii despre conferinţă: www.iclei-europe.org
Condiţii legale