Ministerul Mediului
>
Gospodarirea apelor
>
Zona Costiera
> Rezervatia Marina "Acvatoriul litoral marin Vama Veche - 2 Mai"
Aria protejata "Acvatoriul litoral marin Vama Veche - 2 Mai" a fost infiintata in anul 1980, prin Decizia 31/1980 a Consiliului Judetean Constanta si confirmata ca arie protejata de Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national, avand codul 2.345.
Scopul principal pentru care a fost infiintata aceasta rezervatie este cel de conservare a biodiversitatii marine. De asemenea, se urmareste eliminarea si prevenirea activitatilor de exploatare sau utilizare a resurselor care contravin obiectului de conservare, precum si asigurarea de conditii pentru activitatile de cercetare
stiintifica, educationale si recreative.Administrarea rezervatiei se realizeaza de catre un Custode.
Custodia rezervatiei a fost incredintata de catre Agentia de Protectie
a Mediului Constanta, prin incheierea unei Conventii de custodie, Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" Constanta (INCDM), incepand cu 11 iunie 2004.
Ca urmare, INCDM a demarat o serie de actiuni menite sa conduca la un management corespunzator al ariei protejate. INCDM a intocmit Regulamentul ariei protejate in termen de 6 luni de la preluarea custodiei (acesta a fost avizat de catre Academia Romana si se afla in curs de aprobare de catre MMGA), precum si Planul de management , in termen de 1 an de la preluarea custodiei, prin implicarea si consultarea tuturor factorilor interesati, in acord cu reglementarile in vigoare (trimis la Academia Romana, spre avizare).

© Copyright 2008-2010 Ministerul Mediului