Vizualizati toate paginile din cadrul Transparenta, ordonate dupa data publicarii:
26 Mar 2021

Proiect HG inscriere plaje si diguri ABA Dobrogea

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicata, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al st...

26 Mar 2021

Proiect OMMAP BVC ESZ Prahova

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de proiectul de Ordin comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor, ministrului muncii și protecției socia...