Paduri

Fondul forestier al României are o suprafaţă de 6.529 mii hectare, reprezentând 27,3% din teritoriul ţării. Volumul total pe picior al pădurilor este estimat la peste 1.340 milioane m3.
România păstrează importante suprafeţe de păduri naturale, virgine şi cvasivirgine iar în prezent, parte din acestea, de valoare unică, sunt incluse în arii protejate oficial constituite.
Valoarea reală a sectorului forestier include mai mult decât contribuția adusă de sectoarele silvicultură și exploatarea lemnului, fabricarea de produse din lemn cu accent pe industria mobilei, fabricarea de hârtie și produse din hârtie. Funcțiile și impactul pădurilor asupra dezvoltării sustenabile a României au în vedere și rolul de protecție al acestora (corectare de torenți în fondul forestier, înființarea perdelelor forestiere de protecție, împădurirea terenurilor degradate și stabilizarea solului etc), rolul pădurilor în atenuarea schimbărilor climatice, rolul social și cultural, rolul de producere a resurselor energetice – biomasă etc.
Din această perspectivă, atunci când vorbim despre importanța reală a pădurilor trebuie cuantificată cu prioritate și contribuția adusă la diminuarea amplitudinii temperaturilor, atenuarea fenomenelor meteorologice extreme, combaterea secetei și inundațiilor, reducerea emisiilor de carbon si retenția gazelor cu efect de seră.

Managementul Forestier

 

Normativ reabilitare drumuri forestiere | Normativ proiectare drumuri forestiere | Normativ intretinere drumuri forestiere

Lista operatori economici atestati pentru activitatea de exploatare forestieră - IANUARIE 2016

 

Mai mult AICI

[29.07.2015] 

Ghidul de bune practici pentru operatori în vederea implementării corespunzătoare a prevederilor Regulamentului (UI) nr. 995/2010

Hărțile de risc privind prevalența tăierilor ilegale, cu atributele corespunzătoare

VOLUMELE PENTRU ANUL 2016 ale  sortimentelor industriale de masă lemnoasă din fiecare specie, stabilite în baza datelor din sistemul informaţional SUMAL pentru partizile autorizate la exploatare şi exploatate la nivel naţional, rezultate prin aplicarea procentului prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare

 


Vizualizati toate paginile din cadrul Paduri, ordonate dupa data publicarii: