Vizualizati toate paginile din cadrul Inventarul Naţional de Emisii de Gaze cu Efect de Seră, ordonate dupa data publicarii:
18 Dec 2014

Descrierea Inventarului Naţional de Emisii de Gaze cu Efect de Seră

Inventarul Naţional de Emisii de Gaze cu Efect de Seră (INEGES) este: un instrument naţional de raportare în conformitate cu prevederile Convenţiei Cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice (UNFCCC), ale Protocolului de la Kyoto şi ale deciziilor subsecvente şi, respectiv, cu Mecanismul Uniunii Europene...