Acasa » Uncategorized » Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice supune dezbaterii publice draftul Raportului de mediu şi a doua versiune a Strategiei Naţionale …

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice supune dezbaterii publice draftul Raportului de mediu şi a doua versiune a Strategiei Naţionale …

[ 11.01.2013 ]

    În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice supune dezbaterii publice draftul Raportului de mediu şi a doua versiune a Strategiei Naţionale pentru Gestionarea Deşeurilor 2014-2020 elaborată în baza recomandărilor membrilor Grupului de Lucru special constituit pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor art.16-19 din Hotărârea de Guvern nr.1076/2004, cu modificările şi completările ulterioare

    Eventualele propuneri / opinii / sugestii pot fi transmise în termen de 30 de zile de la data publicarii (11.01.2013), respectiv pâna la data de 10.02.2013, la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Serviciu Gestiune Deşeuri, persoane de contact: Ana Maria Nistorescu, tel: 021-408.95.80, adrese de e-mail: mailto:Ana.Nistorescu@mmediu.ro.