Acasa » Transparenţă

Transparenţă

    În vederea informării publice, Ministerul Mediului şi Pădurilor pune la dispoziţia publicului interesat, conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, “Rapoartele de Evaluare a Implementării Legii nr. 52/2003 în M.M.P.”

Raportul de Evaluare
a Implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2011

Raportul de Evaluare
a Implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2010

Raportul de Evaluare
a Implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2009

Raportul de Evaluare
a Implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2008

Raportul de Evaluare
a Implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2006