ANUNT

  • Procesul-verbal nr. 191.307 din 13.02.2012 al Comisiei de atribuire a dreptului de gestionare a faunei din cuprinsul fondurilor cinegetice
Descarca documentul
    • Anexa 1 la Procesul-verbal nr. 191.307 din 13.02.2012 – Evidenţa dosarelor depuse pentru participare la licitaţie

    Descarca documentul

  • Anexa 2 la Procesul-verbal nr. 191.307 din 13.02.2012 – Fondurile cinegetice pentru care au fost admise solicitări de participare la licitaţie

Descarca documentul

  • Anexa 3 la Procesul-verbal nr. 191.307 din 13.02.2012 – Fondurile cinegetice pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile pentru a se organiza licitaţie

Descarca documentul