Anunt

  • Anunţul nr. 190.893 din 24.01.2012 privind demararea procedurii de atribuire prin licitaţie publică a dreptului de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul a 26 fonduri cinegetice
Descarca documentul
  • Denumirea fondurilor cinegetice şi tarifele de atribuire prin licitaţie publică a dreptului de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul celor 26 fonduri cinegetice
Descarca documentul