Acasa » Ştiri şi Anunţuri » M.M.P. prin UMP-INPC a publicat rapoartele la studiul de evaluare a impactului pentru proiectele …

M.M.P. prin UMP-INPC a publicat rapoartele la studiul de evaluare a impactului pentru proiectele …

[ 27.02.2012 ]
Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” a lansat licitaţii în anii 2011 – 2012 pentru lucrări de construcţie în conformitate cu procedurile de achiziţie ale Băncii Mondiale: „Licitaţie Naţională Competitivă” (National Competitive Bidding – NCB).
Banca Mondială a solicitat publicarea rapoartelor la studiul de evaluare a impactului pentru proiectele enumerate mai jos:
»Extindere canalizare menajeră străzi secundare satele Albeştii Pământeni şi Albeştii Ungureni, comuna Albeştii de Argeş, judeţul Argeş[ publicat astăzi 27.02.2012 ]
» Canalizare menajeră a localităţilor Amaţi, Ruşeni, Hrip, comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare[ publicat astăzi 27.02.2012 ]
» Reţea de canalizare şi staţie de epurare în satele Homiţa şi Cristeşti, comuna Cristeşti, judeţul Iaşi [ publicat astăzi 27.02.2012 ]
» Extindere reţea de canalizare a apelor uzate menajere, comuna Graţia, judeţul Teleorman [ publicat astăzi 27.02.2012 ]
» Canalizare menajeră a localităţii Petin, comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare [ publicat astăzi 27.02.2012 ]
» Canalizare zonală şi staţie de epurare, localităţile Salacea şi Otomani, comuna Salacea, judeţul Bihor[ publicat astăzi 27.02.2012 ]
» Înfiinţare reţele de canalizare menajeră în satele Bonţida (parţial) şi Răscruci, comuna Bonţida, judeţul Cluj[ publicat astăzi 27.02.2012 ]
» Realizare sistem de canalizare, sat Strejnicu, comuna Târgşoru Vechi, judeţul Prahova [ publicat astăzi 27.02.2012 ]
» Realizare sistem de canalizare în satul Sântionlunca, comuna Ozun, judeţul Covasna[ publicat astăzi 27.02.2012 ]