Acasa » Ştiri şi Anunţuri » [ 03.05.2012 ] Invitaţie de participare la licitaţia nr. 17/NCB/2012 – Lucrări pentru “Sistem de canalizare în comuna Ozun, satele Bicfalău şi Lisnau, judeţul Covasna”

[ 03.05.2012 ] Invitaţie de participare la licitaţia nr. 17/NCB/2012 – Lucrări pentru “Sistem de canalizare în comuna Ozun, satele Bicfalău şi Lisnau, judeţul Covasna”

[ 03.05.2012 ]

Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” invită ofertanţii eligibili să depună oferte sigilate pentru lucrări de construcţie aferente următorului obiectiv de investiţii: “Sistem de canalizare în comuna Ozun, satele Bicfalău şi Lisnau, judeţul Covasna”.
Selecţia se va desfăşura prin “Licitaţie naţională competitivă” (National Competitive Bidding – NCB) în conformitate cu procedurile Băncii Mondiale Guidelines: Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits (Mai 2004). Legislaţia românească privind Achiziţiile publice nu se aplică.
Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” invită ofertanţii eligibili să depună oferte sigilate la următoarea adresă:
Ministerul Mediului şi Pădurilor
Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
În atenţia: d-nei Naiana MILEA, Director UMP
Persoane de contact: Cătălina Criveanu, specialist achiziţii senior, Ştefan Nicolau, specialist tehnic senior monitorizare şi evaluare
Adresa: B-dul Libertăţii nr. 12, Sector 5, etaj 2, camera 304B
Bucureşti, cod 040129, România
Telefon: +40 21 408 9565; +40 21 408 9557;
Tel/Fax: +40 21 317 04 03;
E-mail: catalina.criveanu@mmediu.ro; stefan.nicolau@mmediu.ro;
până la data de 11.06.2012, ora 12:00. Nu este permisă transmiterea ofertelor în format electronic.
Setul complet al documentaţiei de licitaţie poate fi obținut în baza unei solicitări scrise însoțită de plata unei taxe în sumă de 100 LEI, de la sediul UMP-INCP.
Mai multe detalii puteți găsi în invitația de participare atașată prezentului anunț.

Licitaţia nr. 17/NCB/2012 - Invitaţie de participare