Acasa » Proiecte de acte normative » Ministerul Mediului şi Pădurilor (MMP) supune dezbaterii publice Hotararea de Guvern privind aprobarea Listei cuprinzând 12 obiective de investiţii prioritare destinate …

Ministerul Mediului şi Pădurilor (MMP) supune dezbaterii publice Hotararea de Guvern privind aprobarea Listei cuprinzând 12 obiective de investiţii prioritare destinate …

[ 21.11.2012 ]

    În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Pădurilor (MMP) supune dezbaterii publice Hotararea de Guvern privind aprobarea Listei cuprinzând 12 obiective de investiţii prioritare destinate reconstrucţiei drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectării torentelor din zonele forestiere, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora.

    Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării la MMP, Direcţia Generală Dezvoltare Durabilă şi Programe Investiţionale Verzi, telefon: 021.408.96.02, persoană de contact: Eugenia Necea, Şef Serviciu Finantari Investitii, adresa de e-mail: Eugenia.Necea@mmediu.ro.