Acasa » Programe » Finanțate din Fonduri Externe Nerambursabile » Proiecte cu finanțare UE în derulare

Proiecte cu finanțare UE în derulare

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE lansează Proiectul “Standarde şi indicatori de performanţă pentru evaluarea capacităţii instituţionale în sistemul naţional de protecţie a mediului – SIPEVAL”, Cod SMIS 32682, cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013.

Proiectul “Standarde şi indicatori de performanţă pentru evaluarea capacităţii instituţionale în sistemul naţional de protecţie a mediului – SIPEVAL”, Cod SMIS 32682, va fi implementat începând cu luna octombrie 2013 și este programat a se desfășura pe o perioadă de 16 luni.

Standarde şi indicatori de performanţă pentru evaluarea capacităţii instituţionale în sistemul naţional de protecţie a mediului – SIPEVAL