Acasa » Programe » Finanțate din Fonduri Externe Nerambursabile » Programul pentru Competitivitate si Inovare

Programul pentru Competitivitate si Inovare

Apel pentru propuneri de proiecte Pro-InnoEurope şi Programul Cadru pentru Competitivitate şi Inovare (CIP) componenta de Eco-inovare

Comisia Europeană a anunţat deschiderea o nou apel pentru propuneri de proiecte pentru instrumentul financiar Pro-InnoEurope „Politici şi instrumente mai bune în sprijinul eco-inovării” în cadrul Programului Cadru pentru Competitivitate şi Inovare.

Scopul acestui apel este de a identifica cele mai bune exemple de proiecte derulate în statele participante, în domenii precum reciclarea, achiziţiile publice ecologice şi acţiuni desfăşurate la nivel internaţional, pentru a pregăti terenul în vederea multiplicării lor şi pe alte pieţe.

Valoarea totală a acestui apel este de 3 000 000 euro, pentru o perioadă de până la 36 de luni, contribuţia financiară a Uniunii Europene ajungând până la 95% din valoarea proiectului.

Beneficiari: Finanţarea se va acorda unui beneficiar – consorţiu format din 3-7 parteneri reprezentând cel puţin 3 state membre ale Uniunii Europene. Beneficiarii trebuie să fie autorităţi ale administraţiei publice naţionale sau regionale, agenţii de cercetare sau alte organizaţii care acţionează în numele unei autorităţi publice, responsabile cu elaborarea şi/sau implementarea de programe şi acţiuni în sprijinul inovării.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 30 septembrie 2010.

Toate documentele necesare precum şi alte informaţii relevante sunt disponibile la: http://ec.europa.eu/environment/etap/funding/instruments_en.html

Tot pentru susţinerea inovării, dar adresată în acest caz IMM-urilor este Programul Cadru pentru Competitivitate şi Inovare (CIP) componenta de Eco-inovare.

Scopul: CIP Eco-inovare urmăreşte să sprijine proiectele care vizează prima aplicare sau reproducerea pe piaţă a unor tehnici, produse sau servicii eco-inovative cu relevanţă pentru Uniunea Europeană, care şi-au demonstrat succesul din punct de vedere tehnologic dar care, din cauza riscului rezidual, nu au pătruns încă pe piaţă.

CIP Eco-inovare 2010 este axat pe următoarele priorităţi:

  • reciclarea materialelor;
  • materiale de construcţii durabile;
  • sectorul alimentelor şi al băuturilor;
  • afaceri ecologice.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 9 septembrie 2010, ora 17:00.

Valoarea totală a acestui apel este de aproximativ 35 milioane de euro, co-finanţarea din partea Uniunii Europene ajungând la până la 50% din valoarea totală a proiectului.

Pentru mai multe detalii şi informaţii accesaţi: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm