POS Mediu

Fondurile alocate sectorului de mediu din România de către Comisia Europeană, pentru perioada 2007-2013, se ridică la peste 5,6 miliarde Euro. Această finanţare provine din două fonduri ale Uniunii Europene – Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) şi Fondul de Coeziune (FC). Strategia şi distribuţia acestor fonduri pe sectoare de mediu este realizată în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu).

Programul a fost elaborat în strînsă corelare cu obiectivele naţionale strategice prevăzute în Planul Naţional de Dezvoltare (PND) şi în Cadrul Naţional Strategic de Referinţă (CNSR) 2007-2013. Totodată, POS Mediu a avut ca punct de plecare obiectivele şi priorităţile politicilor de mediu ale Uniunii Europene şi este astfel structurat încât să contribuie la îndeplinirea angajamentelor României din Tratatul de Aderare.

În data de 11.07.2007, programul a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3467, ceea ce a deschis accesul României la finanţarea europeană pentru proiectele de mediu.

Pentru informaţii detaliate despre Programul Operaţional Sectorial “Mediu” vă invităm să accesaţi site-ul www.posmediu.ro

Investim în mediu.Credem în viitor

Orice persoană implicată în implementarea/monitorizarea unui proiect finanţat prin POS Mediu, sau care deţine informaţii privind desfăşurarea proiectelor finanţate în cadrul POS Mediu, poate trimite Formularul de alerta privind neregulile la adresa de e-mail: sesizari-pos@mmediu.ro

SESIZARE NEREGULI