Mecanisme Financiare-SEE

Mecanismele Financiare ale Spatiului Economic European 2009-2014

La data de 28 iulie 2010 au fost semnate Acordul între Uniunea Europeană, Islanda, Principatul Liechtenstein şi Regatul Norvegiei pentru Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014 şi Acordul între Regatul Norvegiei şi Uniunea Europeană pentru Mecanismul Financiar Norvegian pentru perioada 2009 – 2014.
Prin aplicarea acestui acord, România va beneficia de asistenţă financiară acordată de ţările AELS/SEE pentru promovarea creşterii economice şi asigurarea unei dezvoltări sustenabile prin intermediul a două mecanisme:

  • Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE/EEA Grants), cu o alocare financiară de 190,75 Meuro;
  • Mecanismul Financiar Norvegian (Norway Grants), cu o alocare financiară de 115,20 Meuro.

În cadrul MF SEE, pentru sectorul Managementul şi protecţia mediului, Statele Donatoare vor finanţa următoarele domenii:

  1. Servicii în domeniul biodiversităţii şi ecosistemelor
  2. Reducerea substanţelor periculoase

În cadrul MF Norvegian Statele Donatoare vor finanţa următoarele domenii:

  1. Stocarea şi captarea carbonului
  2. Inovare în industria verde