Life +

Programul LIFE+

   este instrumentul financiar al Uniunii Europene pentru mediu. Obiectivul său general vizează implementarea, actualizarea şi dezvoltarea politicii şi a legislaţiei de mediu ale UE prin co-finanţarea proiectelor care adaugă valoare spaţiului european.

LIFE a debutat în anul 1992, iar în prezent s-au încheiat deja trei faze: LIFE I (1992-1995), LIFE II (1996-1999), LIFE III (2000-2006). Între 1992 şi 2006, LIFE a co-finanţat 3.104 proiecte pe teritoriul UE, cu o contribuţie de aproximativ 2,2 miliarde de euro pentru protecţia mediului. Actuala fază a programului este LIFE+ şi se desfăşoară în perioada 2007-2013, cu un buget de 2,143 miliarde de euro.

Actualul Program LIFE+ se desfăşoară în perioada 2007 – 2013 şi a intrat în vigoare prin aprobarea Regulamentului (CE) nr. 614/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului UE privind Instrumentul Financiar pentru Mediu (LIFE+), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L149 din 9 iunie 2007.

România a obţinut co-finanţare LIFE pentru primele proiecte în anul 1999. Până în prezent, ţara noastră este beneficiarul a 65 de proiecte LIFE. În sesiunea 2010, şase proiecte româneşti au fost alese pentru co-finanţare LIFE+. În prezent, 35 de proiecte naţionale se află în evaluare pentru a obţine co-finanţarea Comisiei Europene, prin intermediul instrumentului financiar de mediu LIFE+ 2011.

În România, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice îndeplineşte rolul de Autoritate Naţională LIFE+.

În perioada 2007 – 2013, Comisia Europeană va lansa câte o sesiune de depunere de proiecte pe an. Propunerile de proiecte trebuie să fie eligibile pe una dintre cele trei componente ale Programului LIFE+:

Lansare naţională LIFE+ 2013

Descarca Lista participanti

În cadrul evenimentului naţional de lansare a Programului LIFE+ din 14 martie 2013 au fost prezentate următoarele materiale:

Prezentare Comisia Europeană

Prezentare Punct Focal Naţional LIFE+

Prezentare Echipa Externă de Monitorizare LIFE+

Prezentare Natură şi Biodiversitate

Prezentare Politici de Mediu şi Guvernare

Prezentare Informare şi Comunicare

Propuneri de proiecte LIFE+ 2013

Programul LIFE+ 2013 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în data de 19 februarie 2013.

Sesiunea depunerii de proiecte LIFE+ 2013 are următoarea agendă:

   • 19 Februarie 2013 – publicarea programului sesiunii de depunere de proiecte LIFE+ 2013;
   • 25 Iunie 2013, ora 17, ora Romaniei – termenul limită pentru transmiterea propunerilor de proiecte către Autoritatea Nationala LIFE+;
   • 05 Iulie 2013 – termenul limită pentru transmiterea propunerilor de proiecte către Comisia Europeană;
   • 19 Iulie 2013 – termenul limită pentru transmiterea comentariilor Statelor Membre;
   • Iulie 2013 – Martie 2014 – evaluarea si revizuirea propunerilor de proiecte;
   • Aprilie 2014 – Mai 2014 – semnarea acordurilor individuale de grant;
   • 1 Iunie 2014 – cel mai optimist termen de începere a proiectelor.

Documentele necesare pentru realizarea propunerilor de proiecte pot fi descărcate mai jos:

 • Pachetul de formulare şi ghiduri LIFE+ 2013 pentru componenta LIFE+ 2013  Natură şi Biodiversitate: 

Descarcă arhiva de documente în limba engleză
Descarcă arhiva de documente în limba română

 •  Pachetul de formulare şi ghiduri LIFE+ 2013 pentru componenta LIFE+ 2013  Politici de Mediu şi Guvernare:

Descarcă arhiva de documente în limba engleză
Descarcă arhiva de documente în limba română

 • Pachetul de formulare şi ghiduri LIFE+ 2013 pentru componenta LIFE+ 2013 Informare şi Comunicare:

Descarcă arhiva de documente în limba engleză
Descarcă arhiva de documente în limba română

Pentru campania LIFE+ 2013, sistemul de depunere online eProposal înlocuieşte tradiţionala metodă de transmitere a propunerilor de proiecte.

Propuneri de proiecte LIFE+ 2012

Programul LIFE+ 2012 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în data de 13 martie 2012.

Sesiunea depunerii de proiecte LIFE+ are următoarea agendă:

   • 13 Martie 2012 – publicarea programului sesiunii de depunere de proiecte LIFE+ 2012;
   • 26 Septembrie 2012 – termenul limită pentru transmiterea propunerilor de proiecte către Statele Membre;
   • 2 Octombrie 2012 – termenul limită pentru transmiterea propunerilor de proiecte către Comisia Europeană;
   • 16 Octombrie 2012 – termenul limită pentru transmiterea comentariilor Statelor Membre.
   • 1 Iulie 2013 – Cel mai optimist termen de începere a proiectelor.

Documentele necesare pentru realizarea propunerilor de proiecte pot fi descărcate mai jos:

Pentru campania LIFE+ 2012, sistemul de depunere online eProposal înlocuieşte tradiţionala metodă de transmitere a propunerilor de proiecte.

Date de contact ale Autorităţii Naţionale Competente LIFE+

Ministerul Mediului şi Pădurilor

www.mmediu.ro

Date de Contact ale Punctului Focal Naţional LIFE+

Magda Cace

Punct Focal Naţional LIFE+

Manager Public

Compartimentul Programe Finanţate UE

Direcţia Generală Achiziţii Publice şi Administrativ

Ministerul Mediului şi Pădurilor

Tel. / Fax: 021-408.95.66

E-mail: magda.cace@mmediu.ro

Date de contact ale EC LIFE Unit

Environment Directorate-General
European Commission
DG ENV.E.4 BU-9 02/1
B-1049 Brussels
Fax: +32 2 292 17 87
Web-site: http://ec.europa.eu/environment/life/contact/lifeunit.htm

Info privind alte puncte de contact din Statele Membre

Web-site: http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Baza de date Life

Publicaţii Life