Acasa » Programe » Finanțate din Fonduri Externe Nerambursabile

Finanțate din Fonduri Externe Nerambursabile

POS Mediu Life + GEF Mecanisme Financiare-SEE Programul pentru Competitivitate si InovareFonduri PHARE

Alte Programe de finanţare din fonduri externe nerambursabile post aderare în domeniul protecţiei mediului sunt:

  • Instrumentul financiar al Uniunii Europene pentru Mediu LIFE+
  • Programul Cadrul 7 al Uniunii Europene pentru Cercetare
  • Programe de cooperare teritoriale
  • Mecanismele Financiare ale Spaţiului Economic European
  • Programul de Cooperare Româno – Elveţian

Pentru informaţii suplimentare pot fi accesate site-urile dedicate respectivelor programe de finanţare.