Acasa » Proiecte de acte normative

Proiecte de acte normative

Din data de: 16/12/2013

MMSC supune consultării publice proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei nr. II/1 la Hotărârea Guvernului nr. 1417/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi dezvoltare durabilă

[ 16.12.2013 ]
În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC) supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea anexei nr. II/1 la Hotărârea Guvernului nr. 1417/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi dezvoltare durabilă.

Descarca document - Nota de Fundamentare;
Descarca document - Proiect Hotarare;
Descarca document - Anexa;

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării (26 decembrie 2013) la MMSC, Direcţia Investiții, Achiziții Publice și Servicii Interne, telefon: 021.408.96.02, persoană de contact: Eugenia NECEA, Şef Serviciu Investiții e-mail eugenia.necea@mmediu.ro

Din data de: 28/11/2013

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice supune consultării publice proiectul privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei, respectiv valorii unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral şi Administraţia Bazinală de Apă Prut – Bârlad

[ 28.11.2013 ]
În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice supune consultării publice proiectul privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei, respectiv valorii unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral şi Administraţia Bazinală de Apă Prut – Bârlad, prevăzute în Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară, respectiv ca urmare a evaluării.

Descarca document - Anexa;
Descarca document - Anexa;
Descarca document - Anexa;

Din data de: 26/11/2013

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1570/2007 privind înființarea Sistemului național pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto

[ 26.11.2013 ]
În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice supune consultării publice proiectul pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1570/2007 privind înființarea Sistemului național pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto.

Descarca document - Nota de Fundamentare;
Descarca document - Proiect Hotarare;

Eventualele propuneri/opinii/sugestii pot fi transmise în termen de 10 zile de la data publicării (25.11.2013), respectiv până la data de 04.12.2013, la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Direcția Generală Schimbări Climatice, persoane de contact: doamna Oana Badele (oana.badele@mmediu.ro; tel: 0746.197.519) si domnisoara Brindusa Paciurea( brindusa.paciurea@mmediu.ro; tel: 0743.082.834).

Din data de: 22/11/2013

MMSC supune consultării publice proiectul de HG pentru modificarea anexei la HG nr. 191/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al ANM

[ 22.11.2013 ]
În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice supune consultării publice proiectul de Hotărâre a Guvernului HG pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 191/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.

Descarca document - Nota de Fundamentare;
Descarca document - Proiect Hotarare;
Descarca document - Anexa;

Eventualele propuneri/opinii/sugestii pot fi transmise în termen de 10 zile de la data publicării(22.11.2013) până în data de 02.12.2013, la Administraţia Naţionala de Meteorologie, persoana de contact d-na Director Economic Margareta Mateescu, tel:021.316.76.94, email: margareta.mateescu@meteoromania.ro .

Din data de: 18/11/2013

MMSC supune consultării publice proiectul de HG pentru modificarea şi completarea anexei nr.12 la HG nr.1705/2006

[ 18.11.2013 ]
În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice supune consultării publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Eventualele propuneri/opinii/sugestii pot fi transmise în termen de 15 zile de la data publicării(18.11.2013) până în data de 02.12.2013, la Administraţia Naţionala de Meteorologie, Serviciu Patrimoniu şi Investiţii din Alocaţii Bugetare, tel: 021/318.32.40 – int:158, persoana de contact: Ion TĂNASE – şef serviciu.

Din data de: 1/11/2013

MMSC supune consultării publice proiectul de HG pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la HG nr. 493/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliul Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România

[ 01.11.2013 ]
În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice supune consultării publice proiectul de HG pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la HG nr. 493/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliul Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România.
Descarca document - Nota de Fundamentare; Descarca document - Proiect Hotarare;
Eventualele propuneri/opinii/sugestii pot fi transmise în termen de 10 zile de la data publicării(01.11.2013), până în data de 11.11.2013 la , la MMSC , Direcţia Evaluare Impact şi Controlul Poluării, persoane de contact: Marilena Doncuţă, e-mail: marilena.doncuta@mmediu.ro şi Victor Minchevici, e-mail: victor.minchevici@mmediu.ro, fax: 021-316.04.21.

Din data de: 30/10/2013

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „ Lucrări de consolidare a falezelor în zona Municipiului Constanţa, judeţul Constanţa”

[ 30.10.2013 ]
În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC) supune dezbaterii publice Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „ Lucrări de consolidare a falezelor în zona Municipiului Constanţa, judeţul Constanţa.
Descarca document - Proiect Hotarare;Descarca document - Notă Fundamentare;Descarca document - Anexă;
10 de zile de la data publicării (11 noiembrie 2012) la MMSC, Direcţia Generală Dezvoltare Durabilă, Control și Programe Investiţionale Verzi, telefon: 021.408.96.02, persoană de contact: Eugenia NECEA, Şef Serviciu Investiții e-mail eugenia.necea@mmediu.ro.