Acasa » Anunturi consultari publice (Page 23)

Anunturi consultari publice

Din data de: 18/1/2012

Mediului şi Pădurilor supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre de Guvern privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi încadrarea în categoria de rezervaţie naturală pentru Pădurea Trivale

Mediului şi Pădurilor supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre de Guvern privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi încadrarea în categoria de rezervaţie naturală pentru Pădurea Trivale

Din data de: 17/1/2012

Ministerul Mediului şi Pădurilor supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre de Guvern privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1102/2008….

Ministerul Mediului şi Pădurilor supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre de Guvern privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1102/2008 privind interzicerea exporturilor de mercur metalic şi de anumiţi compuşi şi amestecuri de mercur şi depozitarea în condiţii de siguranţă a mercurului metalic

Din data de: 17/1/2012

Ministerul Mediului şi Pădurilor supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Pădurilor supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii [...]

Din data de: 12/1/2012

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul primei Sesiuni extraordinare a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale, semnat la Cahul …

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Pădurilor supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul primei Sesiuni extraordinare a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale, semnat la Cahul la 7 decembrie 2011, pentru aplicarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind [...]

Din data de: 9/1/2012

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Mediului şi Pădurilor supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de [...]

Din data de: 5/1/2012

Proiectul de Ordin privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Mediului şi Pădurilor supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, [...]

Din data de: 19/5/2011

Proiect de Ordin privind stabilirea metodologiei de constituire şi gestionare a garanţiei financiare pentru producătorii de echipamente electrice şi electronice

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării (19 mai 2011) la MMP, Direcţia Gestiune Deşeuri şi Substanţe Periculoase, persoană de contact Ion-Nae Muşetoiu, telefon 021.319.25.32, e-mail ionut.musetoiu@mmediu.ro.